Skaraborgs Motorveteraner

Registrera ny medlem

Enda inträdeskravet är att Du har intresse av äldre motorfordon och deras bevarande. Du behöver inte äga något eget gammelfordon eller ha några speciella förkunskaper. Du behöver inte ens vara skaraborgare! Förutom gemenskap och kontakt med likasinnade får Du följande förmåner som klubbmedlem:

• Kalender över alla rallyn, marknader och andra arrangemang inom hela Norden

• Klubbtidningen Motorveteranen utkommer med 4 nummer per år

• En matrikel över våra klubbmedlemmar och deras fordon

• Råd och hjälp i frågor om t.ex. renovering och försäkring

• Förmånlig försäkring för Ditt samlarfordon.

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per år.  Du blir medlem genom att sätta in 200 kronor på

plusgiro 79 04 84-0. Maka, make eller sambo kan bli ”familjemedlem” för 100 kronor per år.

Fyll i dina uppgifter om dig själv och dina fordon här nedan. Om du vid registrering av ditt fordon inte hittar rätt märke eller modell i listan, skriv det rätta i fältet för noteringar.

När vi har fått betalningen skickar vi ut ett välkomstbrev till dig.

Vill du veta mer? Kontakta vår Medlems- och Registeransvarige   Jan Ljungberg tel 070-5645060

 

 

 

 

Personuppgifter
Medlemstyp
Förnamn *
Efternamn *
Företagsnamn *
Förnamn
Efternamn
Födelseår
Yrke
Tidigare medlemsnr
Anonym
Ej i matrikel
Kontaktuppgifter
Epost
Telefon
Mobil
Fax
Adress
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr/Ort *
Län
Land
Medlem
Familjemedlem
Notering
Fordon
(ni kan lämna tomt)

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR informerar vi härmed om hur vi hanterar personuppgifterna som ni uppger när Ni ansöker om medlemskap.

Uppgifterna (Förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer och fordonsuppgifter) används enbart för att, som klubb, kunna kommunicera med ER vad gäller tryckning och utskick av medlemsavier, klubbtidningar, medlemsmatrikel och liknande.

Vårt datasystem (som är Webbaserat) och ägs av Mawik men innehållet hanteras av oss som klubb av medlems- och fordonregisteransvarig. All datatrafik till och från vår medlemssajt är krypterad via https-protokoll för att hålla en hög säkerhetsnivå.

De uppgifter som den ansökande lägger in i systemet ägs av denna och kan inte ändras eller tas bort av någon annan klubbmedlem. (Förutom av klubbens Medlem-och fordonsregisteransvarige)

För att komma åt och ev. ändra medlemmens uppgifter krävs inloggning och lösenord som bara den enskilde medlemmen har tillgång till.

När en medlem är inloggad kan medlemmen också söka annan medlem och/eller dess fordon men inte ändra eller ta bort några uppgifter.

Varje inloggning kan spåras genom att klubbens Medlems-och registeransvarig

har tillgång till en loggningsfunktion som finns i systemet.

Vid varje tryckning och utskick av avier, klubbtidningar mm. körs en adressfil ut från systemet som skickas till tryckeriet (för närvarande Solveigs Tryckeri, Skara) som sedan trycker medlemsadresserna på klubbtidningens baksida.

Medlemsadresserna raderas efter varje tryckning (reglerat genom ett ”Personsuppgiftsbiträdesavtal”) med tryckeriet.

Om en medlem avslutar sitt medlemskap i klubben raderas medlemmen från

klubbens register.

Det krävs en acceptans av den ansökande att ovanstående hantering av personuppgifter godkännes.

 20180601 /Skaraborgs Motorveteraner/ Styrelsen